กิงโกะ บิโลบา ช่วยชะลอความการเสื่อมสภาพของสมองตามวัยได้