กลูต้า คอลล่า ฟรอสต้า เป็นอาหารเสริมผิวขาว คืออาหารเสริมผิวขาวที่มีกลูต้าเข้มข้น